Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö.

Kvalitet
För att leva upp till våra kunders och leverantörers förväntningar arbetar vi regelbundet med kvalitet och förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi sedan 2016 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringen intygar att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Se certifikat: Bilco Bilbatterier AB ISO9001

Miljö
Att värna om miljön är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingårl i vårt dagliga arbete. Vi arbetar regelbundet med att se över och förbättra arbetssätt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

Se certifikat: Bilco Bilbatterier AB ISO14001