Policys
En policy talar om vad vi står för samt vad vi strävar mot inom det område som policyn omfattar.
Ledningen ansvarar för att hålla våra policys uppdaterade och i linje med vår affärsidé och affärsplan samt för att kommunicera dem internt inom organisationen.
All personal ska känna till innebörden samt följa riktlinjerna i våra policys.

Följande policys är aktuella för vår verksamhet:
1.1.1 Verksamhetsmål kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy.
1.1.2 Handlingsplan kvalitet.
1.1.3 Handlingsplan miljö.


Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö.

Kvalitet
För att leva upp till våra kunders och leverantörers förväntningar arbetar vi regelbundet med kvalitet och förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi sedan 2016 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringen intygar att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Se certifikat: Bilco Bilbatterier AB ISO9001

Miljö
Att värna om miljön är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingårl i vårt dagliga arbete. Vi arbetar regelbundet med att se över och förbättra arbetssätt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

Se certifikat: Bilco Bilbatterier AB ISO14001