Optima

Med en 40 år lång historia av tekniskt nyskapande och ingenjörskonst erbjuder OPTIMA®-produkterna ostoppbar kraft till extrema entusiaster och andra som kräver THE ULTIMATE POWER SOURCE.TM OPTIMA batterier tillverkade det första högpresterande AGM-bilbatteriet som revolutionerade branschen med sin unika SPIRALCELL-TEKNOLOGI®. Titta efter OPTIMA SIX PACKTM:s distinkta form för THE ULTIMATE POWER SOURCE varje dag, överallt. 

REDTOP® ger rätt kraft för en rad tillämpningar, inklusive lastbilar, stadsjeepar, jordbruks- och anläggningsmaskiner, utryckningsfordon, generatorer och gatubilar. Det är utformat för att alltid ge starkast möjliga startkraft för pålitliga uppstarter.

YELLOWTOP® är det optimala batteriet för moderna fordon med mycket utrustning, t.ex. husvagnar, terrängbilar och kommersiella rengöringstillämpningar. YELLOWTOP kan gång på gång fulladdas efter djupa och upprepade urladdningar. Det kan ge kraft till mycket elektronik och ändå starta din motor, gång efter annan

BLUETOP® erbjuder längre drifttid och fler laddningar än traditionella batterier. Det är perfekt för båtar med trollingmotorer, omfattande elektroniska system och husbilar.